A fost lansat portalul online al Coaliției pentru Mediere
2 22 / 09 / 2019

Portalul online al Coaliției pentru Mediere a fost lansat la adresa de Internet www.Coalitie-Mediere.ro. Scopurile acestei platforme sunt: 

  • de a promova organizațiile neguvernamentale active din sectorul medierii, 
  • de a facilita accesul beneficiarilor la serviciile oferite de către membrii acestora, și 
  • de a crea o relație facilă de comunicare și consultare între ONG-uri și cu cetățenii, prin mediul online. 

Platforma (de tip Log in) conține informații relevante despre mediere și avantajele sale, cadrul de aplicabilitate al acesteia, o secțiune de vot dedicata consultărilor, precum și un Forum, unde se pot dezbate cazuri concrete, iar cetățenii care adresează întrebări pot obține consultanță de specialitate. De asemenea, la secțiunea ”Noutăți” se realizează o diseminare actualizată a progreselor și dinamicii serviciilor oferite de către profesioniștii din domeniul medierii.

Dezvoltarea durabilă, importanța protecției mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice, precum și egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen vor face obiectul unei secțiuni speciale din cadrul platformei on-line.


Vor fi realizarea periodic actualizări cu privire la progresele și dinamica serviciilor oferite de către organizațiile neguvernamentale active în sectorul medierii.