Dezvoltarea durabilă, importanța protecției mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice, precum și egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen.

 

EGALITATEA DE ȘANSE

  • Egalitatea de gen
  • Nediscriminarea
  • Accesibilitate persoane cu dizabilități
  • Schimbări democratice

 

DEZVOLTAREA DURABILĂ

  • Poluatorul plătește
  • Protecția biodiversității
  • Utilizarea eficientă a resurselor
  • Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
  • Reziliența la dezastre

 

POLUATORUL PLĂTEȘTE
Prevenirea și repararea daunelor aduse mediului vor fi puse în aplicare în conformitate cu: principiul „poluatorul plătește” prevăzut de Tratatul funcționarii UE, principiul dezvoltării durabile - Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European, OUG 195/2005 privind protecția mediului, OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului. Coaliția pentru Mediere, prin activitățile sale, respectă principiul „poluatorul plătește”, conform costurilor de gestionare a deșeurilor și de acoperire a pagubelor produse mediului să cadă în sarcina celui care le produce. Respectând aceste prevederi, Coaliția pentru Mediere și-a propus ca prin intermediul tuturor activităților desfășurate, prin tematica abordată, membrii săi să fie îndrumați să țină cont de protecția mediului în activitățile pe care le vor desfășura atât în cadrul activităților de formare/instruire, cât și în activitățile viitoare. Totodată, principiul „poluatorul plătește” a fost mediatizat în cadrul unor secțiuni ce vor fi incluse in activitățile de formare/instruire, de informare și promovare din cadrul activității membrilor Coaliției pentru Mediere, așa cum este descris la fiecare activitate în parte.

 

PROTECŢIA BIODIVERSITĂŢII
Coaliția pentru Mediere întreprinde activități care ating, în mod indirect, obiectivul "Protecția biodiversității" cu scopul de a sensibiliza participanții asupra importanței protecției mediului și a le genera un comportament corect față de mediu și protejarea naturii și a biodiversității. Astfel, în cadrul activităților de formare/instruire, de informare și promovare întreprinse, sunt mediatizate modalitățile de gestionare a deșeurilor și protecția mediului înconjurător / a biodiversității, ținând cont de riscul de poluare din zona și consecințele sale.

 

UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR
În conformitate cu definiția dezvoltării durabile, membrii Coaliției pentru Mediere vor încerca să limiteze consumul de materii prime și să prevină risipa de energie: se va utiliza hârtie reciclabilă, se vor folosi pe cat posibil mijloace informatice de transmitere a informației în detrimentul folosirii hârtiei, se vor achiziționa echipamente cu consum mic de energie. Comunicarea între membrii Coaliției pentru Mediere, se va face, preferențial, utilizând internetul, poșta electronică, Skype, comunicare tip conferință virtuală, webcam și telefonia mobilă. O alta modalitate de transmitere a informațiilor va fi cea digitalizată, editată, scanată și foto/prin intermediul mediilor de stocare externa, precum carduri de memorie, SIM-uri, CD si DVD-uri (re)inscriptibile. Totodată, membrii Coaliției pentru Mediere vor aborda o comunicare de tip rețea creând un e-grup. O altă politică de comunicare este cea a utilizării serviciilor de tip „fax to mail” pentru rapiditatea comunicării informațiilor și reducerea consumului de hârtie. Totodată, principiul utilizării eficiente a resurselor va fi mediatizat în cadrul activităților de formare/instruire, de informare și promovare desfășurate de membrii Coaliției pentru Mediere.

 

ATENUAREA ȘI ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE
Implementarea activităților Coaliției pentru Mediere contribuie la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice prin intermediul unor masuri de mediatizare care vor fi orientate în principiu asupra sectorului de energie regenerabilă. Astfel, în cadrul activităților de formare/instruire, de informare și promovare din cadrul activităților Coaliției pentru Mediere, se va mediatiza folosirea de metode alternative de producere a energiei, precum și de folosire a echipamentelor cu emisii reduse de gaze, precum și impactul schimbărilor, masuri de adaptare la aceste schimbări și modalități de atenuare a efectului schimbărilor climatice.

 

REZILIENȚA LA DEZASTRE
În cadrul activităților de formare/instruire, de informare și promovare din cadrul activităților Coaliției pentru Mediere, se vor mediatiza măsurile de protecție a biodiversității, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor și alte măsuri de infrastructura verde, ce contribuie la reținerea naturală a apei și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații și incendii de pădure. Tot în cadrul acestor activități, se va încerca sensibilizarea și conștientizarea participanților cu privire la riscurile manifestării situațiilor de urgentă, precum și prevenirea și gestionarea riscurilor în cazul unor dezastre.