Coaliția pentru Mediere este o structură informală, fără personalitate juridică, organe de conducere și cont bancar, ce va reprezenta o interfață în comunicarea dintre asociațiile profesionale de mediatori și autoritățile publice, partenerii sociali și cetățeni.

Membrii fondatori ai Coaliției sunt Asociația Colegiul Mediatorilor, Asociația Mediatorilor Ultrasilvam, Asociația Centrul Mediatorilor Profesioniști – București, Asociația pentru Promovarea Medierii – APM, Asociația Profesională de Mediere Pro Pact, Asociația Profesională Mediere Vest, Asociația Centrul de Mediere Buzău, Asociația Mediatorilor Bihor, Asociația Mediatorilor Autorizați Botoșani, Asociația Mediatorilor Autorizați Ialomița, Asociația Mediatorilor Autorizați din județul Alba, Asociația Centrul de Mediere Vâlcea, Asociația Colegiul Mediatorilor Mehedinți, Asociația Consiliul de Arbitraj și Soluționare Alternativă a Litigiilor, Asociația Centrul de Soluționare a Disputelor prin Mediere – Constanța, Asociația de Mediere a Conflictelor "MISIT", Asociația pentru Soluționarea Disputelor prin Mediere, Asociația Centrul de Mediere Craiova, Asociația Centrul Regional al mediatorilor autorizați din Moldova, Asociația Mediatorilor Autorizați Caraș-Severin și Asociația Mediatorilor București.

Coaliția pentru Mediere este deschisă înscrierii oricărei asociații profesionale din domeniul medierii care își exprimă interesul de a face parte din coaliție.

Membrii Coaliției pentru Mediere își propun să:

  • colaboreze în vederea creșterii rolului medierii în societate, în vederea promovării medierii și a profesiei de mediator în rândul potențialilor factori interesați și în vederea formulării de propuneri alternative la politicile publice în domeniul medierii;
  • colaboreze cu Ministerul Justiției, Consiliul de Mediere și orice alte autorități și organizații din țară sau din străinătate care pot contribui la îmbunătățirea nivelului de înțelegere, respect, utilizare și dezvoltare sustenabilă a medierii.

În fiecare an, un membru al coaliției va organiza o conferință națională în domeniul medierii.

Coaliția a fost înființată la inițiativa Asociației Centrul de Mediere și Arbitraj Propact în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare nr. 132/08.06.2018 pentru proiectul "Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic", cod SIPOCA 269/cod MySmis 112412. Mai multe informații despre proiect pot fi obținute la adresa de Internet www.mediereapoliticapublica.ro.

Pentru mai multe informații despre Coaliție, vă rugăm să contactați reprezentanții oricărui membru al acesteia.

Puteți accesa lista asociațiilor profesionale de mediatori care sunt înscrise în Coaliția pentru Mediere.